Briefgeheim

In het boek Sweet Tooth van Ian McE­wan speelt een brief een belang­rij­ke rol. Cru­ci­aal zelfs. De brief is gericht aan Sere­na From­me. Laatst­ge­noem­de werkt voor de Brit­se gehei­me dienst (MI5). Wan­neer zij de brief begint te lezen is ope­ra­tie ‘Sweet Tooth’ door haar toe­doen zo goed als tot mis­luk­ken gedoemd. Het zal niet alleen voor haar, maar ook voor de brief­schrij­ver ver­strek­ken­de gevol­gen heb­ben. Doch daar wil ik het hier nu niet over heb­ben. Het gaat mij eigen­lijk om die brief. […]  Lees ver­der

Serieus

Er zijn van die pas­sa­ges in een boek waar je in eer­ste instan­tie ach­te­loos over­heen leest, maar die toch onder de huid krui­pen en daar­na in je onder­be­wust­zijn blij­ven spo­ken. Zo las ik afge­lo­pen zater­dag het vol­gen­de: […]  Lees ver­der