A Radiostar is Born!

De bedoe­ling was om van­avond een enthou­si­as­te bespre­king gelar­deerd met stem­mi­ge video­frag­men­ten te pos­ten over de film Walk the line waar ik gis­ter al naar ver­wees. Het liep anders. […]  Lees ver­der

Ken je beperkingen

Van­och­tend stond ik voor dag en dauw in het win­kel­cen­trum. Niet voor de kerst­bood­schap­pen, want die waren alle­maal al in huis, maar voor de kan­toor­boek­han­del. Ik had name­lijk een doos­je of vier met zo’n 70 post­pak­ket­jes te ver­stu­ren. Gis­ter had ik er al net­jes 70 eti­ket­jes voor geschre­ven, van­daag moesten ze op de post. […]  Lees ver­der