Ingmar Heytze

Wie dicht die blijft

Deze blog­post is deel 31 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur
heytzevader

bray­den 13 days | pho­to­p­in (licen­se)

Wie schrijft die blijft. Dus wat doet een dich­ter die het gevoel heeft als man te ver­dwij­nen? Juist. Die dicht zich de wereld in als vader. Dat is de macht van de taal. En Ingmar Heyt­ze is de taal opper­mach­tig:

… Wan­neer je met de lief­ste ligt

en merkt Lees ver­der

Scheefgroei

Wat mij elke keer weer fas­ci­neert is hoe een sim­pe­le aan­dui­ding zoveel uit­maakt voor de inhoud van een blog. Wan­neer ik op het eind van dit ver­tel­sel besluit het label ‘per­soon­lijk’ of ‘infor­ma­tief’ te han­te­ren, dan gaat het over mij. De gebruik­te ik-per­soon ben ik dan zelf. Lees ver­der

Blogtournee

Zater­dag zat er een enve­lop bij de post, afkom­stig van Uit­ge­ve­rij Podi­um uit Amster­dam. Ik kon me niet her­in­ne­ren dat ik er iets besteld had. Een­maal open, gleed er een dun boek­je uit. Er begon iets te dagen. De naam van de auteur deed de rest. De blogtour­nee was begon­nen!

Voor Lees ver­der