Scheefgroei

Wat mij elke keer weer fas­ci­neert is hoe een sim­pe­le aan­dui­ding zoveel uit­maakt voor de inhoud van een blog. Wan­neer ik op het eind van dit ver­tel­sel besluit het label ‘per­soon­lijk’ of ‘infor­ma­tief’ te han­te­ren, dan gaat het over mij. De gebruik­te ik-per­soon ben ik dan zelf. Maar kies ik voor het label ‘fic­tief’, en komt onder­aan bij­voor­beeld te staan ‘was gete­kend, gast­blog­ger Ingmar Heyt­ze’, ja dan is het ineens een heel ander ver­haal. Ik besta dan niet meer, maar ben ver­zon­nen. Door Ingmar. Zoals hij dat zo goed kan. Zich inle­ven in ande­re per­so­nen. En dan zou ik zomaar ineens mis­schien wel zijn 40ste gedicht zijn. Zo stel ik me dat dan voor. Zijn 40ste. Net niet goed genoeg. Net niet publi­ceer­baar. […]  Lees ver­der

Blogtournee

Zater­dag zat er een enve­lop bij de post, afkom­stig van Uit­ge­ve­rij Podi­um uit Amster­dam. Ik kon me niet her­in­ne­ren dat ik er iets besteld had. Een­maal open, gleed er een dun boek­je uit. Er begon iets te dagen. De naam van de auteur deed de rest. De blogtour­nee was begon­nen! […]  Lees ver­der