internet

20191101

Heim­wee naar de digi­ta­le rom­mel­markt Lang gele­den vroeg mijn vader wat dat nu was, inter­net. Tja. Waar te begin­nen? Ik haal­de het voor­beeld van een rom­mel­markt erbij. Hij ging daar graag naar­toe met mijn moe­der als een zon­dags uit­stap­je. Beet­je rond­kij­ken, even­tu­eel iets kopen maar voor­al genie­ten van de sfeer en niet te ver­ge­ten de …

20191101 Lees meer »

20171031

Ben ik een robot? Op mijn mobiel­tje klik­te ik van­daag een link aan. Hier­door werd gepoogd facebook te ope­nen. Niet de app-ver­­­sie maar op inter­net via de Safa­ri web­brow­ser. Vreemd genoeg kon ik niet mijn use­rid en wacht­woord inge­ven, maar moest ik ‘bewij­zen’ dat ik geen robot was. Dat ging via een bevei­li­gings­con­tro­le die er onge­veer als …

20171031 Lees meer »