Iris Chang

Opstaan en weer doorgaan

Deze blog­post is deel 27 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur
deofferstokyo

yk.namiki | pho­to­p­in cc

Voor mijn werk bracht ik in 2008 een bezoek aan onze nieu­we fabriek in Nan­jing. Aan het eind van een week vol ver­ga­de­rin­gen en work­shops kre­gen we de beschik­king over een auto­bus­je met gids en kon­den we enke­le his­to­ri­sche beziens­waar­dig­he­den bezoe­ken. Het was toen dat ik Lees ver­der

Huizen van plezier

Op 10 okto­ber 2008 zat ik onder­uit gezakt op de ach­ter­bank van een taxi­bus­je. Moe van een over­vol­le week work­shops kre­gen we op de laat­ste dag in Nan­jing de beschik­king over onze eigen pri­vé-gids om de stad en omge­ving te ver­ken­nen. Niets­ver­moe­dend pas­seer­den we de Lees ver­der

The Rape of Nanjing

Ruim een jaar gele­den bezocht ik het Sun Yat-sen Memo­ri­al, gele­gen op een hel­ling van Pur­ple Moun­tain aan de rand van Nan­jing (mis­schien beter bekend als Nan­king), voor­ma­lig hoofd­stad van Chi­na. De tocht begint met een lan­ge laan, ver­vol­gens Lees ver­der