Huizen van plezier

Op 10 okto­ber 2008 zat ik onder­uit gezakt op de ach­ter­bank van een taxi­bus­je. Moe van een over­vol­le week work­shops kre­gen we op de laat­ste dag in Nan­jing de beschik­king over onze eigen pri­vé-gids om de stad en omge­ving te ver­ken­nen. Niets­ver­moe­dend pas­seer­den we de slecht Lees ver­der

The Rape of Nanjing

Ruim een jaar gele­den bezocht ik het Sun Yat-sen Memo­ri­al, gele­gen op een hel­ling van Pur­ple Moun­tain aan de rand van Nan­jing (mis­schien beter bekend als Nan­king), voor­ma­lig hoofd­stad van Chi­na. De tocht begint met een lan­ge laan, ver­vol­gens Lees ver­der