De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de belevenis­sen van Elja en zek­er wan­neer ze weer eens op fotocur­sus is geweest in Istan­bul check ik haar blog en tweets met meer dan nor­male belang­stelling. Maar ik kan me niet herin­neren ooit een foto te hebben gezien van de ‘boek­banken’ die blijk­baar op elke straathoek te vin­den zijn.

Elja, waarom heb je dit ver­bor­gen gehouden voor ons?

~ ~ ~