De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de bele­ve­nis­sen van Elja en zeker wan­neer ze weer eens op foto­cur­sus is geweest in Istan­bul Lees ver­der