Puinhoop

Deze blog­post is deel 1 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Het past natuur­lijk niet om de com­plexi­teit van een roman terug te bren­gen tot slechts één beeld, hoe sym­bo­lisch dan ook. En toch doe ik het hier, hoe­wel ik weet dat het tekort doet aan de tra­ge­die van het gezin Innes wel­ke Ivo Bont­huis in zijn boek ‘Niets en nie­mand’ zo schrij­nend bloot­legt. Het is voor mij het aspect wat mij na lezing het meest is bij­ge­ble­ven. Waar ik op doel is het beeld dat opdoemt uit de aller­eer­ste blad­zij­des van het ver­haal. We krij­gen te lezen hoe Lau­ra Innes te laat op het vlieg­veld Char­les de Gaul­le arri­veert en daar­door haar vlucht mist. Op de tv-scher­men is te zien hoe dat­zelf­de vlieg­tuig inmid­dels vlak na het opstij­gen is neer­ge­stort. Roken­de puin­ho­pen als stil­le getui­gen van de ramp waar­aan Lau­ra ter­nau­wer­nood is ont­snapt. […]  Lees ver­der