Ivo Bonthuis

Puinhoop

Deze blog­post is deel 1 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Het past natuur­lijk niet om de com­plexi­teit van een roman terug te bren­gen tot slechts één beeld, hoe sym­bo­lisch dan ook. En toch doe ik het hier, hoe­wel ik weet dat het tekort doet aan de tra­ge­die van het gezin Innes wel­ke Ivo Bont­huis in zijn boek ‘Niets en nie­mand’ zo schrij­nend bloot­legt. Het Lees ver­der