Izaline Calister

Het Beloofde Land

Iemand zei: “Wees ervan door­dron­gen dat je nako­me­lin­gen als vreem­de­ling zul­len wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zul­len zijn en onder­drukt zul­len wor­den, vier­hon­derd jaar lang. Maar… Lees ver­der »Het Beloof­de Land