Het Beloofde Land

Iemand zei: “Wees ervan door­dron­gen dat je nako­me­lin­gen als vreem­de­ling zul­len wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zul­len zijn en onder­drukt zul­len wor­den, vier­hon­derd jaar lang. Maar ik zal hun onder­druk­kers ter ver­ant­woor­ding roe­pen, en dan zul­len ze weg­trek­ken, met gro­te rijk­dom­men.”  […]  Lees ver­der