Over de grenzen

Deze blog­post is deel 17 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Het viel me pas op toen ik mijn aan­te­ke­nin­gen door­bla­der­de als voor­be­rei­ding voor deze bespre­king. Opnieuw speelt een eiland een belang­rij­ke rol in een boek dat we heb­ben gele­zen voor onze blog­ger­slees­club. Was het eer­der Irm­gard in IJs­tijd, toen Vlie­land in Het leek stil­ler dan het was, daar­na IJs­land en Amrum in Een vrouw op 1000 gra­den, en nu in Birk is het een afge­le­gen eiland ergens tus­sen Schot­land en Noor­we­gen. […]  Lees ver­der

Het kind en het badwater

Als kind dacht ik altijd dat de huid van je tepel don­ker­der en daar­door ste­vi­ger zou wor­den naar­ma­te je ouder werd. Ik ben al even vijf­tien en mijn tepels zijn wel don­ker­der gewor­den, maar voe­len nog steeds teer aan. Een beet­je als de beur­se plek in een appel.
Het bad­wa­ter dampt allang niet meer. Met mijn tenen trek ik de stop aan zijn ket­tin­kje uit de afvoer. Er ont­staat een kolk­je tus­sen mijn voe­ten; mijn schaam­haar en pie­mel bewe­gen ver­traagd onder water. Het is fijn om te blij­ven lig­gen ter­wijl het water weg­stroomt. Lang­zaam krijg ik mijn gewicht weer terug. […]  Lees ver­der