Beetje dom of beetje pech?

Zon­dag­och­tend ging ik op m’n gemak nog eens alles na voor­dat ik defi­ni­tief op ‘Inschrij­ven’ klik­te, maar toen ik dat een­maal gedaan had was er ineens een nieu­we rea­li­teit: op zon­dag 26 okto­ber ga ik deel­ne­men aan de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem ((Klik Lees ver­der

Open deur

In een uit­ver­koch­te zaal (ik ver­meld het nog maar een keer) had ik van­avond een mooi plek­je weten te bemach­ti­gen op de eer­ste rij. Iets na ach­ten werd het licht gedimd en ver­scheen Lees ver­der

Lekker

Jacob Jan stuur­de een tweet met opdracht: bouw een mega­lan­ge zin die toch lek­ker leest en niet te veel over­bo­digs her­bergt.

Mocht ik het zelf zeg­gen, dan zou het pre­di­kaat ‘lek­ker’ zon­der aar­ze­ling uit mijn mond rol­len, doch, afge­zien van het feit dat het mis­schien niet zozeer van mij danwel eer­der Lees ver­der