Phyllis is haer puysje quyt

Pim en Door­tje waren onaf­schei­de­lijk.
Door­tje rood en bru­taal, Pim grijs en schuch­ter. Res­pec­tie­ve­lijk num­mer zes en acht uit een nest van negen.
We had­den ze uit­ge­ko­zen toen ze onge­veer drie weken oud waren. Ze waren gebo­ren in de bij­keu­ken van een oude boer­de­rij. Daar lag de moe­der­poes als een konin­gin op een hoop dekens en lap­pen. Het klei­ne grut kri­oel­de om haar heen. Pim en Door­tje zaten dicht tegen elkaar aan het geheel te aan­schou­wen. We waren met­een ver­kocht.
Dus er was vol­doen­de tijd over voor een kop­je kof­fie. […]  Lees ver­der