Alle berichten met tags “James Gleick

reactie 0

Zondag, 28 oktober 2018

De mees­te klok­ken heb­ben zich van­nacht zelf ver­zet. Qua tijds­aan­dui­ding. Slechts een klein aan­tal moet ik nog met de hand doen. Mijn hor­lo­ge bij­voor­beeld. En de klok op de wand­kast. Ook de digi­ta­le klok­jes op de mag­ne­tron, oven en kof­fie­ma­chi­ne. Als laat­ste de wek­ker van… Lees meer

reactie 0

Uitgelezen — juni 2018

Time Tra­vel – James Gleick Tijd­rei­zen. Wie zou het niet eens wil­len pro­be­ren? Maar zodra je erover gaat fan­ta­se­ren raak je al snel ver­ward in je eigen fan­ta­sie­ën. Want wat nu als je terug­gaat in de tijd en in een situ­a­tie ver­wik­keld raakt die de… Lees meer

Reacties 2

Halfjaarlijks tijdverdrijf

Ieder half jaar opnieuw, dezelf­de flau­we grap­pen en ver­war­ring rond­om het ver­zet­ten van de klok. Als­of het de wereld com­pleet op z’n kop zet, ter­wijl het uit­ein­de­lijk niet meer is dan een uur­tje lan­ger of kor­ter sla­pen.  Zo ervaar ik het ten­min­ste. Van­avond ga ik… Lees meer

Reacties 4

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen… Lees meer

Reacties 2

Solitaire

Van­daag las ik weer ver­der in ‘The Infor­ma­ti­on’ tot­dat ik plots op blz 112 een plaat­je van een bord­spel zag. Ik her­ken­de het met­een als een spel waar­mee ik gedu­ren­de regen­ach­ti­ge voor- en/of najaars­va­kan­ties uren zoet was, toen we die dagen nog op de cam­ping door­brach­ten.… Lees meer

Reacties 4

In de ban

In de ban van een boek. Het over­komt me geluk­kig weer vaker. Ik kan de con­cen­tra­tie steeds lan­ger vast­hou­den. Het lukt me om er tijd voor vrij te blij­ven maken. Ten kos­te natuur­lijk van ande­re zaken. Soci­al media bij­voor­beeld. Of het lezen van ander­mans blogs.… Lees meer