Geen ontaarde kunst

In de lite­ra­tuur over WO-II en Joden­ver­vol­ging had ik al zo vaak gele­zen over en voor­beel­den gezien van ‘Entar­te­te Kunst’ dat ik gaan­de­weg nieuws­gie­rig werd naar de kunst die wel de goed­keu­ring van de Nazi’s kon weg­dra­gen. Daar­voor kon ik nu terecht in Muse­um Arn­hem waar de ten­toon­stel­ling Geaar­de Kunst. Door de staat gekocht ’40-’45 momen­teel te bezich­ti­gen is: […]  Lees ver­der