Jannah Loontjens

Misschien herkenbaar?

Deze blog­post is deel 22 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Tom komt met zijn scheer­spie­gel uit de bad­ka­mer, legt hem op tafel en loopt naar de keu­ken om een nieu­we fles wijn te halen. Dani­ël begint de coke voor­zich­tig fijn te hak­ken en op te delen.
[p.193, Mis­schien wel niet]

Zomaar een scè­ne van een door­de­week­se don­der­dag­avond Lees ver­der

Monday Morning Blues…

Hoe vaak heb ik er niet naar ver­langd om zomaar te stop­pen. Om gewoon maar te blij­ven lig­gen. Niet uit bed te komen, niet te ont­bij­ten, niet naar school te bren­gen, geen werk, geen ver­ga­de­ring, geen crè­che, geen school, geen eten, geen vra­gen­de blik­ken Lees ver­der

50books — Vraag 40

Deze blog­post is deel 40 van 50 in de serie 50books — 2013

Ieder­een kent er wel een paar. Zo’n flauw grap­je tij­dens je jeugd dat elke keer weer voor­bij kwam. Niet omdat ze zo leuk waren maar omdat ze vaak onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den waren met een bepaal­de per­soon of terug­ke­ren­de situ­a­tie. Zo her­in­ner ik mij­zelf nog altijd de opmer­king die mijn vader altijd maak­te Lees ver­der