De Mannen

Voor mij zat een man. Een aan­tal stoe­len ver­der­op nog een man. Ertus­sen­in een stel. De ene man boog zich voor­over en sprak de ande­re man aan. Ze ken­den elkaar. Een gea­ni­meerd gesprek begon.

Ik kon niet ver­staan wat ze zei­den. Wel begreep ik dat op een gege­ven moment de vraag aan het stel gesteld werd Lees ver­der