Jessica Valenti

De boodschapper de vrouw

The Sepe­ra­ti­on of the Mother and Child”

Aan het begin van de week schreef ik een blogje naar aan­lei­ding van het boe­ken­weekt­he­ma ‘De moe­der de vrouw’. Ik was het met de schrijf­sters van de open brief aan het CPNB eens dat ‘de vrouw’ in zo veel meer hoe­da­nig­he­den beschre­ven kon wor­den dan voor de zoveel­ste keer haar Lees ver­der