Zaterdag, 1 december 2018

Via de mail kreeg ik een reac­tie op mijn serie blog­posts over Don Qui­chot, en wel dat hele ver­haal mis­schien wel hele­maal niet door Migu­el de Cer­van­tes is geschre­ven. In 2016 is er een boek ver­sche­nen waar­in auteur Jet­tie H. van den Boom haar ver­sie van de ont­staans­ge­schie­de­nis van deze beroem­de Lees ver­der