Kwek Kwek Dubbel-kwek

Nadat we waren uit­ge­la­chen over Zwar­te Piet, was het tijd voor ande­re hila­ri­sche ver­ha­len. Aan mijn tafel zat de Euro­pe­se Sup­ply Chain Lees ver­der