Kwek Kwek Dubbel-kwek

Nadat we waren uit­ge­la­chen over Zwar­te Piet, was het tijd voor ande­re hila­ri­sche ver­ha­len. Aan mijn tafel zat de Euro­pe­se Sup­ply Chain mana­ger die voor een drie­tal jaren in Ede is gesta­ti­o­neerd, maar afkom­stig is uit Colo­ra­do. Als het even kan vliegt hij voor enke­le dagen terug naar de VS en onder­neemt dan in z’n een­tje een trek­tocht door de Roc­ky Moun­tains. Op zulk een berg­wan­de­ling over­komt hem altijd wel iets bij­zon­ders. Dan weer raakt hij ver­dwaald tij­dens zwa­re stor­men die van­uit het niets in alle hevig­heid kun­nen opste­ken daar hoog in de ber­gen, een ande­re keer wordt hij belaagd door een poe­ma die hem al uren stie­kem volgt. Of iets der­ge­lijks. Ik zat niet de hele tijd op te let­ten moet ik beken­nen. […]  Lees ver­der