Vergezocht maar goed geschreven

Deze blog­post is deel 35 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In Het regen­de vogels geschre­ven door Joce­ly­ne Sau­cier vol­gen we een niet bij naam genoem­de foto­gra­fe tij­dens haar zoek­tocht naar over­le­ven­den van ‘The Gre­at Fires’, enke­le enor­me vuur­haar­den die Cana­da geteis­terd heb­ben aan het begin van de twin­tig­ste eeuw. Naar­ma­te Lees ver­der