Alle berichten met tags “Johan Simons

Reacties 5

De Teruggekeerden — Jason Mott

Je hebt van die vraag­stuk­ken die zo fas­ci­ne­rend zijn dat je maar niet kunt stop­pen erover te pie­ke­ren. Omdat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zo ontel­baar zijn. Of omdat deze oplos­sings­rich­tin­gen in zulk breed nieuw ter­rein uit­waai­e­ren dat dat op zich alweer fas­ci­ne­ren­de vra­gen ople­vert. Zo mag… Lees meer