Johan van Delden

Antwoord

Slechts lut­te­le dagen voor zijn brui­loft kwam hij ver­ont­waar­digd bin­nen­val­len. Hoe die bloe­mist op de hoek het in z’n ach­ter­lij­ke hoofd haal­de om moei­lijk te doen! Hij was toch ruim­schoots op tijd voor het bestel­len van een bruids­boe­ket!? Die bloe­men­bak­ker mocht blij zijn Lees ver­der