Es ist der Vater mit seinem Kind

Deze blog­post is deel 12 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.63–71]

Een col­le­ga in de VS heeft een aan­tal dagen vakan­tie en doet daar ver­slag van op facebook. Het is niet dat ik haar op de voet volg, maar van­och­tend zag ik een bericht­je dat ze kof­fie had gedron­ken bij de Chau­tau­qua Dining Hall in Boul­der. Ik moest met­een aan Robert Pir­sig den­ken en aan zijn boek Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. En daar­na aan mijn blogs­erie die ik erover begon­nen was waar­bij de Chau­tau­qua al de revue was gepas­seerd. Tot mijn ver­ba­zing zag ik dat de laat­ste blog­post van novem­ber vorig jaar dateer­de. Daar­na niets meer. Ter­wijl ik toch echt van plan was geweest er heel regel­ma­tig in te blij­ven lezen en erover te blog­gen was ik voor­als­nog niet ver­der geko­men dan blad­zij­de 63. Sha­me on me! […]  Lees ver­der