Wat ik niet weet

Deze blog­post is deel 13 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Met de lite­ra­tuur die tegen­woor­dig door de Young Adults gele­zen wordt ben ik niet erg bekend. Onze kin­de­ren zijn allang het huis uit (van­we­ge hun Adult leef­tijd, niet door hun gedrag of zo) en daar­voor in de plaats krij­gen we soms de taak om op onze klein­kin­de­ren te pas­sen. Lees ver­der

De jongen in de gestreepte pyjama — John Boyne

Van­daag las ik een uit­spraak van Joe Biden (vice-pre­si­dent naast Barack Oba­ma). Het schijnt dat hij het vol­gen­de ooit heeft gezegd: “We heb­ben ons laten aflei­den van het wer­ke­lij­ke gevaar, dat per schip, per vlieg­tuig of in een rug­zak het land bin­nen­komt.” Het was een waar­schu­wing die Lees ver­der