John Irving

Uitgelezen — april 2018

The Fourth Hand — John Irving

En opeens had ik zin om weer eens een boek van John Irving te lezen. De laat­ste keer (jaren gele­den) her­las ik The World accor­ding to Garp. Ik twij­fel­de of ik er opnieuw in zou begin­nen, of mis­schien iets anders uit dezelf­de ‘vroe­ge’ peri­o­de want dat zijn de boe­ken die ik het meest waar­deer. Lees ver­der

In de herhaling

rereading

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg Lees ver­der

Watermethodeman

Een col­le­ga hielp het mij her­in­ne­ren. In zijn beter­schaps­mail­tje aan mijn adres ver­wees hij naar een boek van John Irving dat ik lan­ge tijd gele­den gele­zen had:
De water­me­tho­de­man.

Och, wat had ik gegrie­zeld bij de beschrij­vin­gen van de bezoek­jes door hoofd­per­soon Fred Trum­per Lees ver­der