John Jansen van Galen

Donker

Pre­cies dezelf­de tijd als vori­ge week don­der­dag stond ik ook van­avond weer in mijn ren­kle­ren bui­ten. Net als die avond ren­de ik mijn rond­je van 6 km in exact dezelf­de tijd: 33 min 30 sec. Het voor­naams­te ver­schil met vori­ge week was dat ik nu ineens weer in zowat com­ple­te Lees ver­der