Zwermgedrag

In de nacht van don­der­dag op vrij­dag liep ik met onbe­kend gezel­schap over een even onbe­ken­de hei­de. Er was geen vuil­tje aan de lucht en de zon ver­sprei­de een aan­ge­na­me warm­te. Iemand vroeg of ik zin had om een spe­ci­aal aan­ge­leg­de die­re­n­over­steek­plaats te gaan bekij­ken. Vrien­de­lijk sloeg ik het aan­bod af. De rest ging mee.
Er was nog steeds geen vuil­tje aan de lucht.
Bij een boom niet ver van ons ver­wij­derd zag ik een zwerm bij­en. Het waren er best veel. Ik aar­zel­de om dich­ter­bij te gaan kij­ken. Iemand gooi­de een stok rich­ting de boom. Plots stroom­de er een gigan­ti­sche wolk bij­en van­uit een hol­te uit de boom. Zou ik pro­be­ren een foto te maken? dacht ik ter­wijl mijn lichaam zich al in bewe­ging zet­te om ergens in de buurt te kun­nen schui­len. Toen de bij­en daad­wer­ke­lijk mijn rich­ting in kwa­men ren­de ik naar een dicht­bij gepar­keer­de auto. Die bleek geslo­ten te zijn dus kroop ik erach­ter, maak­te me zo klein moge­lijk en hoop­te dat de bij­en aan me voor­bij zou­den gaan.
Geze­ten met mijn rug tegen de ach­ter­bum­per van de auto joe­gen de bij­en aan alle kan­ten langs me heen op weg naar onbe­ken­de bestem­ming. Ze vlo­gen zo dicht op elkaar dat het leek of er een zons­ver­duis­te­ring plaats vond. Het gezoem was oor­ver­do­vend. Ik had mede­lij­den met het ver­meen­de slacht­of­fer dat ze op het oog had­den. Voor­lo­pig waan­de ik me vei­lig.
En in mijn droom moest ik den­ken aan een arti­kel dat ik gele­zen had. Deze avond zocht ik het op. […]  Lees ver­der