Waarheidsgetrouw

In de kan­ti­ne (ooit moesten we op straf­fe van ont­slag deze ruim­te bedrijfs­res­tau­rant noe­men, maar door het ver­vroegd pen­si­oen van de direc­tie­se­cre­ta­res­se ver­dween deze ver­plich­ting net zo snel als dat ze geko­men was) zat ik tegen­over onze Euro­pe­se Sup­ply Chain mana­ger. Lees ver­der

Aan het lijntje houden

I walk the line. Heer­lijk om deze titel van de song door Joh­n­ny Cash te kun­nen ver­mel­den. Het geeft me ein­de­lijk eens de gele­gen­heid om een blog­post te begin­nen met ‘ik’. Maar daar blijft het van­avond dan ook bij. Ondanks dat ik er Lees ver­der