Johnny Cash

Waarheidsgetrouw

In de kan­ti­ne (ooit moesten we op straf­fe van ont­slag deze ruim­te bedrijfs­res­tau­rant noe­men, maar door het ver­vroegd pen­si­oen van de direc­tie­se­cre­ta­res­se ver­dween deze ver­plich­ting net zo snel als dat ze geko­men was) zat ik tegen­over onze… Lees ver­der »Waar­heids­ge­trouw

Kwek Kwek Dubbel-kwek

Nadat we waren uit­ge­la­chen over Zwar­te Piet, was het tijd voor ande­re hila­ri­sche ver­ha­len. Aan mijn tafel zat de Euro­pe­se Sup­ply Chain mana­ger die voor een drie­tal jaren in Ede is gesta­ti­o­neerd, maar afkom­stig is uit Colo­ra­do. Als… Lees ver­der »Kwek Kwek Dubbel-kwek