Een alternatieve versie van de waarheid

Een man wordt gevon­den in zijn bad­ka­mer. Dood. Dat is op zich een tries­te zaak maar in die zin niet per se vreemd. Ieder­een komt op een slech­te dag aan zijn eind. Het zijn van­zelf­spre­kend de omstan­dig­he­den die een over­lij­den ver­dacht kun­nen maken.

Neem bij­voor­beeld ‘het Lees ver­der