Joop Zoetemelk

Hup Zoetemelk!

De laat­ste jaren is het een stuk min­der gewor­den, maar er waren tij­den dat ik mijn naam niet ergens kon noe­men of de reac­tie was:

Pel­le­naars?

Ben de gij d’r een­tje van den Pel?”

En dan knik­te ik beves­ti­gend. Want ja, ik was er een­tje van den Pel.

Ten­slot­te riep ieder­een bij ons in het dorp dat Lees ver­der