Kader Abdolah

De kraai — Kader Abdolah

Tij­dens het oprui­men deze week heb ik met­een een ruwe schat­ting gemaakt van de boe­ken op mijn stu­deer­ka­mer. Het zijn er in ieder geval meer dan dui­zend, waar­van op z’n minst zeven­hon­derd romans. En dat begint een pro­bleem te wor­den want ik kan de nieu­we boe­ken die nog steeds Lees ver­der