Op zoek naar (boeken van) Barbara

Ik ben op zoek naar Bar­ba­ra Hodg­son. Zij is de schrij­ver en illu­stra­tor van het boek The Sen­su­a­list dat ik momen­teel lees. Zowel over het boek als over de schrijf­ster is bar wei­nig te vin­den op het inter­net. Wat ik tot nu toe weet is dat zij in Cana­da woont en naast geïl­lu­streer­de romans ook non-fic­tie werk op haar naam heeft staan. Maar helaas heeft ze geen eigen web­si­te of soci­al media-accounts. […]  Lees ver­der