Later

Later is nog heel ver weg. Wie weet wat er op het pad onder­weg naar later alle­maal kan gebeu­ren. Daar­om heb ik eer­der beslo­ten om niet lan­ger op later te wach­ten.
Alles wat ik later nog wil doen daar hoef ik niet mee te wach­ten.

Nu was mijn wen­sen­pak­ket ook weer niet bui­ten­spo­rig Lees ver­der