Later

Later is nog heel ver weg. Wie weet wat er op het pad onder­weg naar later alle­maal kan gebeu­ren. Daar­om heb ik eer­der beslo­ten om niet lan­ger op later te wach­ten.
Alles wat ik later nog wil doen daar hoef ik niet mee te wach­ten. […]  Lees ver­der