Groenendijk Girls

Deze blog­post is deel 43 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Home

Het was Eer­ste Kerst­dag 2016. De dvd-box van Game of Thro­nes lag pro­mi­nent naast de TV. We maak­ten ons klaar voor een dag­je bin­ge-wat­chen. Vorig jaar waren we voor ons doen gebrui­ke­lijk laat aan­ge­haakt bij deze serie en rond de jaar­wis­se­ling had­den we de eer­ste vijf sei­zoe­nen al ach­ter de rug. Lees ver­der

Dag facebook. Hopelijk niet tot ziens.

Weet je zeker dat ze zo vroeg al open zijn? vroeg Inge toen we onder­weg waren naar de super­markt. Op de auto­ra­dio klonk het nieuws van zeven uur. Ik stel­de haar gerust en hoop­te er onder­tus­sen het bes­te van. Vijf minu­ten later lie­pen we door een gro­ten­deels ver­la­ten Albert Heijn XXL. Vol­le schap­pen Lees ver­der