Karin Ramaker

Terug

Gis­ter stuur­de Karin Rama­ker een tweet de wereld in:

Ik had die tweet niet gezien, maar geluk­kig schreef ze er van­daag een Lees ver­der

Chillen

Zon­dag is voor mij een dag die lang­za­mer­hand steeds meer in het teken van muziek staat.  Luis­ter ik door de weeks voor­al ‘s och­tends en ‘s avonds naar muziek in de auto, op de zon­dag neem ik vaak wat meer de tijd om er echt voor te gaan zit­ten. En ik ben daar niet de eni­ge Lees ver­der

Compensatie

Din­gen gaan zoals ze gaan. Eer­der op de dag ont­viel me zomaar een woord. Com­pen­sa­tie.

Er werd een poging gedaan tot dui­ding. Niet een geslaag­de. Geluk­kig kwam al snel de trein. Enke­le minu­ten daar­na zat ik alweer in mijn auto en vroeg me af wat ik had wil­len zeg­gen met com­pen­sa­tie. Lees ver­der

Vallen en opstaan

Ooit las ik eens een mooi woord bij Kees van Koo­t­en. Het woord las lek­ker, sprak lek­ker, voel­de lek­ker, maar ik had het nog nooit in de prak­tijk gezien. Tot­dat ik enke­le jaren later op een zon­over­go­ten Oos­tends ter­ras zat. Samen met enke­le goe­de vrien­den en omringd door de geu­ri­ge dam­pen van vele Lees ver­der

Stokje

Van­daag een blog n.a.v. een oproep door Karin Rama­ker. Sim­pel van opzet en daar­door krach­tig:
 stel een vra­gen­lijst op, geef je eigen ant­woor­den en vraag je lezers (of wijs ‘vrij­wil­li­gers’ aan) of ze de vra­gen­lijst ook wil­len beant­woor­den en daar­na weer door­stu­ren.
 Bij deze.

Lees ver­der