Kees Pellenaars

50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die ‘s och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk Lees ver­der

Hup Zoetemelk!

De laat­ste jaren is het een stuk min­der gewor­den, maar er waren tij­den dat ik mijn naam niet ergens kon noe­men of de reac­tie was:

Pel­le­naars?

Ben de gij d’r een­tje van den Pel?”

En dan knik­te ik beves­ti­gend. Want ja, ik was er een­tje van den Pel.

Ten­slot­te riep ieder­een bij ons in het dorp dat Lees ver­der