50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die ’s och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk voor de mara­thon aldaar. Het bij­zon­de­re is dat je deze mara­thon als duo kunt lopen. Dus geza­men­lijk de afstand over­brug­gen door beur­te­lings te fiet­sen en te lopen. In dit geval ga ik met iemand die als voor­be­rei­ding voor de mara­thon van Amster­dam in okto­ber, mor­gen als laat­ste test 30 km aan één stuk wil lopen. Daar­na mag ik de laat­ste 12 km afleg­gen. […]  Lees ver­der

Hup Zoetemelk!

De laat­ste jaren is het een stuk min­der gewor­den, maar er waren tij­den dat ik mijn naam niet ergens kon noe­men of de reac­tie was: […]  Lees ver­der