Kees Pellenaars

Hup Zoetemelk!

De laat­ste jaren is het een stuk min­der gewor­den, maar er waren tij­den dat ik mijn naam niet ergens kon noe­men of de reac­tie was: “Pel­le­naars?” “Ben de gij d’r een­tje van d’n Pel?” En dan knik­te… Lees ver­der »Hup Zoe­te­melk!