Boot

Een aan­tal dagen gele­den zag ik van­uit de hoe­ken van mijn door schuur­stof haast geblin­deer­de ogen de oproep voor­bij­ko­men om alvast na te den­ken over het onder­werp in #blog­praat van komen­de maan­dag: Lees ver­der