Ken je ouders

Gis­ter­avond ben ik begon­nen in De gro­te goe­de din­gen geschre­ven door Alma Mathij­sen. Hal­ver­we­ge het ver­haal lees ik hoe het roman­per­so­na­ge Mila begint te twij­fe­len of ze alle ver­ha­len over haar (vroeg over­le­den) vader echt wil horen:

Moet iemand zijn Lees ver­der

Blogtour — De barmhartigen

En waar zal dat boek van jou zoal over gaan, als ik vra­gen mag?
‘Over de waar­heid.
‘Je meent het. Klinkt heel boei­end. Ik zit op het punt­je van mijn stoel, echt waar. Ont­houd één ding: geen enke­le roman­le­zer is geïn­te­res­seerd in de Lees ver­der