koken & eten

20191113

Num­mer­tje 3 op 2 In juli gin­gen we met een klein groep­je collega’s uit eten bij Man­tra, een Indi­aas res­tau­rant in Arn­hem. We spra­ken af dat het mis­schien wel leuk zou zijn om dit vaker te doen om zo te komen tot een rang­lijst van goe­de Indi­aa­se eet­ge­le­gen­he­den. De twee­de keer dat we gin­gen was in …

20191113 Lees meer »

20141111

Snel­ko­ken Twee weken gele­den ren­de ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon ooit. Bin­nen de twee uur. Op de maan­dag erna voel­de ik me fit genoeg om een rond­je van vijf kilo­me­ter te doen om mijn spie­ren wat los­ser te krij­gen. Want ondanks dat ik me ‘s och­tends super­fit voel­de ver­dween dat goe­de gevoel naar­ma­te de dag vor­der­de. Bij …

20141111 Lees meer »