koloniale geschiedenis

20201029

Prik­ke­lend erf­goed — ‘wrij­ving geeft ook glans’ en emo­ti­o­ne­le net­wer­ken @CDrieenhuizen: En daar gaan we weer: webi­nar van col­le­ga Pie­ter de Bruijn is van start gegaan! #maand­van­de­ge­schie­de­nis @Cultuur_OU twit­ter Om iets voor ach­ten zat ik er klaar voor. Met een kop kof­fie zon­der iets erbij. Na wat infor­meel geklets in de chat­ruim­te (inmid­dels begin ik …

20201029 Lees meer »

20201018

Ze komen steeds ver­der de tuin in, die roof­vo­gels… MvdG: Kan ons ver­le­den bij het grof vuil? Op de kolo­ni­sa­tie volg­de de deko­lo­ni­sa­tie, op de deko­lo­ni­sa­tie de post­ko­lo­ni­a­le migra­ties. De migran­ten die in Neder­land arri­veer­den wer­den niet met open armen ont­van­gen, maar had­den wel het recht zich te ves­ti­gen. Ze had­den een krach­tig reto­risch argu­ment tegen …

20201018 Lees meer »