Koos Schuur

Het angstig voorrecht

Ach­ter uw vrien­de­lijk come­die­spe­len
zie ik uw haat, uw ach­ter­docht en nijd,
zie ik de ang­sten, die ge wilt ver­he­len,
uw afgunst en uw min­der­waar­dig­heid,
uw wrang sys­teem van heer­schen en ver­dee­len,
uw smal fat­soen, uw plat­te vrool­ijk­heid,
Lees ver­der