Het angstig voorrecht

Ach­ter uw vrien­de­lijk come­die­spe­len
zie ik uw haat, uw ach­ter­docht en nijd,
zie ik de ang­sten, die ge wilt ver­he­len,
uw afgunst en uw min­der­waar­dig­heid,
uw wrang sys­teem van heer­schen en ver­dee­len,
uw smal fat­soen, uw plat­te vrool­ijk­heid,
uw rede­loos­heid en uw wet­tig ste­len,
en heel ’t com­plexen­tal, waar­aan ge lijdt.


God heeft mij op mijn zwerf­tocht door dit leven

als een bij­zon­der voor­recht mee­ge­ge­ven,
dat ik den mensch door­zie en schat­ten kan.  […]  Lees ver­der