Kusadasi

Weer terug in het Arn­hem­se na een relaxed week­je genie­ten van de zon in het Turk­se Kus­a­da­si.

We had­den voor een aar­dig prijs­je een leuk pen­si­on gevon­den niet zo ver van het cen­trum ver­wij­derd. En ook nog eens met een zwem­bad voor de deur. Geluk­kig was het aan een straat waar wei­nig tot geen ver­keer Lees ver­der