Lake Minnetonka

Lake Minnetonka

Het is gelukt. Deze avond heeft een col­le­ga me mee­ge­no­men naar Lake Min­ne­t­on­ka (je weet wel). Daar heb­ben we een sfeer­vol res­tau­rant uit­ge­zocht bij een klei­ne haven en geno­ten van een heer­lijk Lees ver­der