Een poging tot begrijpen wat onbegrijpelijk is

Van alle sym­bo­len van geweld en ver­dor­ven­heid waar­mee de geschie­de­nis van de Twee­de Wereld­oor­log is bezaaid, is dat van de con­cen­tra­tie­kam­pen mis­schien wel het meest ont­luis­te­rend.
[p.107, Het woes­te con­ti­nent, Kei­th Lowe] […]  Lees ver­der