De Waal bij Lent.

We waren er van­avond even­tjes op bezoek om een hap­je te eten met enke­le collega’s uit het bui­ten­land. Ze waren onder de indruk en ble­ven foto’s maken. Voor­al tegen de tijd dat de zon lang­zaam ver­dween aan de hori­zon en er een oran­je gele gloed uit­ge­strooid werd over het land­schap werd alles zo moge­lijk nog foto­ge­nie­ker. […]  Lees ver­der

Kermis

Regel­ma­tig kom ik ’s avonds thuis en vind dan een brief­je op de deur­mat dat de pak­ket­dienst is geweest. Omdat er blijk­baar altijd wel iemand in onze straat over­dag aan­we­zig is, kan ik daar ver­vol­gens het pak­je opha­len. Op deze manier blijf ik in con­tact met de buurt. Nadat ik ‘Hal­lo’, ‘Is hier soms een pak­je voor ons afge­ge­ven?’, ‘Ah, dank je wel’, ‘En nog een fij­ne avond ver­der’ heb gezegd, wan­del ik weer terug naar huis. Onder­tus­sen pro­beer ik te raden wat het is. Dat gaat als volgt: […]  Lees ver­der