Iedere dag bloggen?

Ja, ik ben deze avond gaan hard­lo­pen. Met m’n nieu­we draad­lo­ze head­setje op, dat inder­daad van­daag net­jes bezorgd werd, heb ik kort na een fik­se regen­bui aan mijn ver­plich­ting vol­daan. Zon­der dat het als een ‘moetje’ aan­voelt ove­ri­gens. Ik had er echt zin in.
Het bewijs kun je Lees ver­der

Het boek was nog niet uit…

Deze blog­post is deel 29 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Na het spor­ten kan ik het niet laten om voor­dat ik onder de dou­che stap een greep in de snoep­pot te doen. Meest­al heb ik al een appel of banaan gege­ten en flink water gedron­ken maar toch blijft de behoef­te om iets te snoe­pen. Het is dwang­ma­tig en doet ook nog eens gedeel­te­lijk Lees ver­der

We are just moving down the empty road

Deze blog­post is deel 10 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.51–56]

Mijn plan was om te schrij­ven over de tegen­strij­dig­heid die de ik-per­soon opvalt bij zijn reis­ge­no­ten John en Syl­via. Ener­zijds heb­ben ze een aver­sie tegen tech­niek ont­wik­keld maar tege­lij­ker­tijd zijn ze er hele­maal afhan­ke­lijk van gewor­den. Hij vindt ze ondank­baar Lees ver­der

Hitteplan

Deze blog­post is deel 27 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm.

Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de serie blog­posts van de afge­lo­pen drie weken) Lees ver­der