Alle berichten met tags “Leo Babauta

reactie 0

De drie dagen regel

Ergens las ik deze week de ant­woor­den op een vraag van iemand die wil­de weten of het wel goed is om iede­re dag te gaan hard­lo­pen. Tus­sen alle reac­ties viel er een­tje op. Het was van een man die aan­gaf dat hij de voor­keur gaf… Lees meer

reactie 0

Iedere dag bloggen?

Ja, ik ben deze avond gaan hard­lo­pen. Met m’n nieu­we draad­lo­ze head­setje op, dat inder­daad van­daag net­jes bezorgd werd, heb ik kort na een fik­se regen­bui aan mijn ver­plich­ting vol­daan. Zon­der dat het als een ‘moetje’ aan­voelt ove­ri­gens. Ik had er echt zin in. Het… Lees meer

Reactie 1

We are just moving down the empty road

This entry is part 10 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.51–56] Mijn plan was om te schrij­ven over de tegen­strij­dig­heid die de ik-per­­soon opvalt bij zijn reis­ge­no­ten John en Syl­via. Ener­zijds heb­ben ze een aver­sie tegen tech­niek ont­wik­keld maar tege­lij­ker­tijd zijn ze er hele­maal afhan­ke­lijk van gewor­den. Hij vindt ze ondank­baar maar beseft tevens dat… Lees meer

Reacties 8

Superman

This entry is part 28 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babau­ta

Op Runner’s World kwam ik een arti­kel tegen met daar­in oefe­nin­gen voor ver­ster­king van het bek­ken­ge­bied om de sta­bi­li­teit, de kracht en het uit­hou­dings­ver­mo­gen te leve­ren om goed heu­ve­lop te lopen, naar de finish te sprin­ten en kilo­me­ter na kilo­me­ter effi­ci­ënt te blij­ven bewe­gen. Met… Lees meer

reactie 0

Hitteplan

This entry is part 27 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babau­ta

Het is 23:30 uur wan­neer ik aan deze blog­post begin en mijn hit­te­plan geeft aan dat blog­gen boven de 30 gra­den afge­ra­den wordt. Wat te doen? Wel­is­waar is de tem­pe­ra­tuur iets­jes gezakt maar het is nog steeds plak­ke­rig warm. Nor­maal gespro­ken (of afgaan­de op de… Lees meer