Een palm voor elkaar

Hoe begrij­pen wij elkaar?
De ver­zuch­ting van alle tij­den.

Zojuist las ik in het boek­je ‘Chi­ne­se wijs­he­den’:

In hun natuur zijn alle men­sen gelijk; het zijn hun woor­den die de ver­schil­len maken.
[Con­fu­ci­us]

Die oude chi­ne­zen waren zo gek nog niet.
Het devies voor een geluk­kig samen­zijn: niet Lees ver­der