Werken aan Kunstwerken

Omdat ik nog niet echt een goed idee heb voor een nieuw blo­gi­ni­ti­a­tief op de zon­dag als opvol­ger voor de #50books vra­gen, blijf ik voor­lo­pig op deze dag mijn ant­woor­den pos­ten op de nieu­we serie vra­gen die nu door Mart­ha wordt ver­zorgd. Van­daag vraag 2:

Heb jij wel eens boe­ken Lees ver­der