Lillian Helder

Gelijkheidsbeginselverklaring

  • Fictief

Dank U wel voor­zit­ter, dat ik hier de gele­gen­heid krijg om beter te for­mu­le­ren waar wij als par­tij voor staan. En laat ik maar met­een bena­druk­ken dat ik geloof in de begin­se­len der sta­tis­tiek. Dat daar geen mis­ver­stan­den meer over bestaan! Maar waar het van­daag om dient te Lees ver­der