Voorjaarsenergie

Twee jaar gele­den begon­nen we met de ver­bou­wing van het huis dat we enke­le maan­den eer­der gekocht had­den maar waar we pas in febru­a­ri de sleu­tel van kre­gen. De hele ver­bou­wing ver­liep op zich voor­spoe­dig met natuur­lijk ook onze por­tie tegen­slag die je op de koop toe moet nemen als je aan zo’n megak­lus Lees ver­der

Vrijdag, 11 januari 2019

Deze week was het weer raak met de dage­lijk­se avond­fi­les. Zo erg dat ik gis­ter­avond pas tegen zeven uur ver­trok en als­nog er bij­na een uur over deed ter­wijl het nor­maal niet meer dan een half uur hoeft te duren. Voor de zeker­heid check­te ik dus van­avond op goog­le maps hoe het ver­keer er bij (stil)stond. Lees ver­der

Dinsdag, 27 november 2018

De tem­pe­ra­tuur over­dag gaat eind van de week weer stij­gen zo hoor­de ik op de radio onder­weg naar de gara­ge. En mijn laat­ste reis­je naar Cluj via Dort­mund gaat vol­gen­de week niet door. Ver­scho­ven naar mid­den janu­a­ri. Toch besloot ik mijn afspraak voor de ban­den­wis­sel niet te ver­zet­ten. Mis­schien heb Lees ver­der

Vrijdag, 26 oktober 2018

Dit is geen zons­op­gang. De zon komt op in het oos­ten en de foto geeft een beeld van het uit­zicht op het wes­ten. Van­och­tend ver­trok ik naar het werk en zag deze oran­je gloed toen ik de weg voor ons huis op draai­de. Waar­schijn­lijk is het licht afkom­stig van de kas­sen die ver­der­op staan. Niet altijd Lees ver­der

Paddestoelen

Het mooie weer blijft maar voort­du­ren en een van de bij­kom­stig­he­den is dat ik nog steeds elke week het gras moet maai­en. Geen klus waar ik echt tegen­op zie maar het kost wel wat tijd, dus even­tjes snel tus­sen­door doen zit er niet echt in. Van­daag was de voor­tuin als eer­ste aan de beurt.

Toen ik alles Lees ver­der

Digitale strijd

Jip­pie! We krij­gen super­snel inter­net! Tus­sen alle post was me de brief over glas­ve­zel in Lin­ge­waard wel opge­val­len, maar ik had ‘m nog niet gele­zen. Ik dacht dat het recla­me was naar aan­lei­ding van onze inschrij­ving om een aan­slui­ting te krij­gen. Het bleek een beves­ti­ging te zijn dat het alle­maal Lees ver­der