literatuur

20211113

In de krant las ik deze och­tend over de gif­ti­ge groe­ne kno­la­ma­niet: [het] is de meest gevrees­de pad­den­stoel ter wereld door het hoge aan­tal in de medi­sche lite­ra­tuur beschre­ven ver­gif­ti­gin­gen. Voor Neder­land is het een van de gif­tig­ste pad­den­stoe­len. Death cap, hoed des doods, heet hij in het Engels, voor­al dode­lijk door­dat het men­se­lijk lichaam pas …

20211113 Lees meer »

20211022

Een­zaam­heid in ein­de­loos meer­voud — Lode­wijk Ver­duin Mijn eer­ste seri­eu­ze ken­nis­ma­king met het werk van Jeroen Brou­wers moet ergens in 1989 zijn geweest. In de plaat­se­lij­ke boek­win­kel was een jon­ge­man werk­zaam die ido­laat van deze schrij­ver was. Hij roem­de zijn mees­ter­lij­ke beheer­sing van de Neder­land­se taal en de veel­zij­dig­heid van zijn lite­rai­re pro­duc­tie. Een recent …

20211022 Lees meer »

20200920

“Alle aca­de­mi­sche tel­werk­zaam­he­den ten spijt…” @fonolog: Elma Dray­er, altijd trots als ze iets niet begrijpt – en dus per­ma­nent trots – beweert zon­der argu­men­ta­tie dat het ‘echt niet uit­maakt of je man of vrouw bent’ als ze net een boek heeft gele­zen waar­van de auteur heeft laten zien dat het wél uit­maakt. (1/6) => Juist in …

20200920 Lees meer »